AKTUALNOŚCI

Zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie dnia Wszystkich Świętych na terenie Dzielnicy III

...

• ulica Powstańców:
Zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada od godz. 5:00:
- ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Strzelców do skrzyżowania z drogą na Dziekanowice. Dopuszczeni do wjazdu: komunikacja zbiorowa, rowery, taxi; niepełnosprawni, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; mieszkańcy ulicy Powstańców i Dziekanowickiej;
- obustronny zakaz zatrzymywania się w dniach 1-4 listopada;
- niepełnosprawni w dniu 1 listopada mogą parkować przy kaplicy w Batowicach;
- w dniu 1 listopada od godz. 5:00 zakaz skrętu w lewo z alei 29 Listopada od strony Warszawy w ulicę Powstańców.

• ulica Reduta: wyłączona z ruchu kołowego (na odcinku od ul. Powstańców do ul. Reduta Boczna) w dniu 1 listopada od godz. 5:00.

• ulica Strzelców: Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00:
- ruch ogólny na ul. Strzelców dopuszczony wyłącznie od ul. Powstańców w kierunku Ronda Barei;
- w przeciwnym kierunku dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji zbiorowej, rowery, taksówki i pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT. Dodatkowy parking na ulicy Rozrywka - dojazd przez ulice Powstańców i Strzelców. Wyjazd do ul. Strzelców i ul. Bohomolca.

• Funkcjonowanie linii 888 na os. Prądnik Czerwony
W dniu 1 listopada zostanie zawieszone funkcjonowanie linii 105/405 i 184/484. W zamian zostaną uruchomione linie 805 i 884 kursujące w obu kierunkach przez ul. Strzelców w kierunku CMENTARZA BATOWICE z pominięciem ulic Dobrego Pasterza, Majora, Łepkowskiego i Powstańców.
W celu zapewnienia obsługi komunikacją przystanków POWSTAŃCÓW GARAŻE, POWSTAŃCOW, SUDOLSKA i MAJORA zlokalizowanych przy ul. Powstańców, Majora oraz Łepkowskiego na terenie os. Prądnik Czerwony na wniosek Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uruchomi dodatkową linię autobusową 888 kursującą po trasie okrężnej: CMENTARZ BATOWICE – Powstańców - Strzelców - Prądnik Czerwony - Strzelców – Powstańców – Majora – Dobrego Pasterza – Rondo Barei – Strzelców – Powstańców - CMENTARZ BATOWICE.

Linia 888 kursować będzie przez cały dzień (pierwszy kurs z pętli CMENTARZ BATOWICE o godz. 4:36, ostatni o godz. 23:20) z częstotliwością co 15 minut w godz..8:00 – 19:00 co 15 minut i co 20 minut w pozostałych godzinach. Bilety okresowe wykupione na linię 105 i 405 zachowują ważność na całej trasie linii 805 i 888. Bilety okresowe wykupione na linię 184 i 484 zachowują ważność na całej trasie linii 884 i 888

• Komunikacja miejska w czwartek, 1 listopada 2018 r.
- linie 105/405, 142, 184/484 – zostaną zawieszone;
- linia 138 – zostanie zawieszona w godz. ok. 8:00 - 19:00;
- linia 128 – wszystkie kursy zostaną wydłużone do Cmentarza Batowice. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
- linia 193 – kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy, z częstotliwością zwiększoną do 15 minut w godzinach ok. 8:00 – 19:00. Trasa pozostanie bez zmian;
- linie 260 i 270 – kursować będą po trasach czasowo skróconych: Cmentarz Batowice - Powstańców - ... - Zastów / Pielgrzymowice Pętla;
- linia 503 – będzie się dodatkowo zatrzymywać na przystanku „Cmentarz Rakowicki Zachód”;
- linia 801 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 20:00, w godz. ok. 9:00 – 19:00 z częstotliwością co 10 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut;
- linia 802 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 minut;
- linia 803 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 20:00, w godz. ok. 9:00 – 19:00 z częstotliwością co 10 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut;
- linia 804 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 20:00 z częstotliwością co 20 minut;
- linia 805 – kursować będzie przez cały dzień, z częstotliwością: do godz. 6:00 co 20 minut; w godz. 6:00 – 8:00 co 10 minut; w godz. 8:00 – 9:00 co 5 minut; w godz. 9:00 – 17:00 co 4 minuty; w godz. 17:00 – 18:00 co 6 minut; w godz. 18:00 – 20:00 co 10 minut; po godz. 20:00 co 15 minut;
- linia 806 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 12 minut;
- linia 809 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 minut;
- linia 810 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 20:00, w godz. ok. 9:00 – 18:00 z częstotliwością co 5 minut, w pozostałych godzinach co 10 minut;
- linia 812 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 minut;
- linia 814 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 minut;
- linia 820 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 minut;
- linia 838 – kursować będzie w godz. ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 20 minut (w zamian, w tym czasie linia 138 będzie zawieszona);
- linia 842 – kursować będzie przez cały dzień, w godz. 9:00 – 19:00 na pełnej trasie z częstotliwością co 12 minut,
- linia 884 – kursować będzie przez cały dzień, w godz. ok. 8:00 – 18:00 z częstotliwością co 10 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut. Na trasie do Swoszowic Autostrady kursy będą realizowane z częstotliwością co 30 minut w godz. ok. 8:00 – 18:00, poza tymi godzinami co 60 minut;
- linia 888 – kursować będzie przez cały dzień, w godz. ok. 8:00 – 19:00 co 15 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut.

• Komunikacja miejska w piątek, 2 listopada 2018 r.
- linie 105/405 – kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy, z częstotliwością zwiększoną do 10 minut w okresie międzyszczytowym. Ponadto, w godz. ok. 9:00 – 19:00 wszystkie kursy zostaną wydłużone do pętli Cmentarz Batowice;
- linia 128 – w godz. ok. 9:00 – 19:00 wszystkie kursy zostaną wydłużone do Cmentarza Batowice. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
- linie 184/484 – kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy, z łączną częstotliwością zwiększoną do 12 minut w okresie międzyszczytowym. Dodatkowe kursy będą wykonywane na trasie Cmentarz Batowice – Os. Kurdwanów, na odcinku do Swoszowic Autostrady zostanie utrzymana zwykła częstotliwość kursowania. Ponadto, w godz. ok. 9:00 – 19:00 wszystkie kursy zostaną wydłużone do pętli Cmentarz Batowice;
- linia 193 – częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian. Do obsługi będzie kierowany tabor o zwiększonej pojemności;
- linia 429 - zostanie zawieszona;
- linia 502 – kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 15 minut przez cały dzień (bez wzmocnień szczytowych do 7,5-8 minut);
- linia 503 – kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 15 minut przez cały dzień (bez wzmocnień szczytowych do 7,5-8 minut). Dodatkowo, linia będzie się zatrzymywać na przystanku „Cmentarz Rakowicki Zachód”;
- linia 810 – kursować będzie w godz. ok. 9:00 – 18:00 z częstotliwością co 15 minut.

Zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu przystanków autobusowych:
• końcówka „Cmentarz Batowice” będzie funkcjonować bez zmian (tylko na pętli);
• przystanek przelotowy „Cmentarz Batowice” w kierunku Prądnika Czerwonego (w zatoce za wyjazdem z parkingu) będzie nieczynny (Uwaga! Linie 193, 250, 260 i 270 po ruszeniu z przystanku „Cmentarz Batowice Wschód” zatrzymują się dopiero na przystanku „Prądnik Czerwony”);

• Komunikacja miejska w dniach 3-4 listopada 2018 r.
- linie 105/405 – kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy, z częstotliwością zwiększoną do 10 minut w godz. ok. 9:00 – 17:00, w pozostałych godzinach bez zmian. Ponadto, w godz. ok. 9:00 – 19:00 wszystkie kursy zostaną wydłużone do pętli Cmentarz Batowice;
- linia 128 – w godz. ok. 9:00 – 19:00 wszystkie kursy zostaną wydłużone do Cmentarza Batowice. Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian;
- linie 142 i 193 – częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian. Do obsługi będzie kierowany tabor o zwiększonej pojemności;
- linie 184/484 – kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy, z łączną częstotliwością zwiększoną do 12 minut w godz. ok. 9:00 – 17:00. Dodatkowe kursy będą wykonywane na trasie Cmentarz Batowice – Os. Kurdwanów, na odcinku do Swoszowic Autostrady zostanie utrzymana zwykła częstotliwość kursowania. Ponadto, w godz. ok. 9:00 – 19:00 wszystkie kursy zostaną wydłużone do pętli Cmentarz Batowice;
- linie 801, 802, 804, 806, 810 – kursować będą w godz. ok. 9:00 – 18:00 z częstotliwością co 20 minut.

Zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu przystanków autobusowych:
- pętla „Cmentarz Batowice” będzie funkcjonować na około 1/3 powierzchni parkingu obok II bramy cmentarza (od strony pętli);
- przystanek przelotowy „Cmentarz Batowice” w kierunku Prądnika Czerwonego (w istniejącej zatoce, za wyjazdem z parkingu) będzie nieczynny (Uwaga! Linie 193, 260 i 270 po ruszeniu z przystanku „Cmentarz Batowice Wschód” zatrzymują się dopiero na pętli autobusowej „Prądnik Czerwony”);
- przystanki przelotowe „Prądnik Czerwony” w kierunku centrum Krakowa dla linii 801, 802, 804 i 806 będą zlokalizowane na pętli, natomiast w kierunku Cmentarza Batowice na ul. Strzelców, przed pętlą.

 • Wszystkich Świętych – informacje praktyczne

  W związku z dniem Wszystkich Świętych w najbliższych dniach wybierzemy się na groby naszych bliskich. Władze miasta zachęcają wszystkich udających się na cmentarze, (...)
 • Rakowice-Czyżyny – pierwsze lotnisko Rzeczypospolitej. Dziedzictwo, zagrożenia i kierunki przekształceń – w drodze do Lotniczego Parku Kulturowego

  Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida i Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej w ramach cyklu „Zaadoptuj przestrzeń” zapraszają na spotkania na temat (...)
 • Wzmocnienia Komunikacji Miejskiej przed Wszystkimi Świętymi w dniach 27-28 października

  Komunikacja Miejska w Krakowie funkcjonować będzie w dniu 27.10.2018 r. według sobotniego rozkładu jazdy, natomiast w dniu 28.10.2018 r. według świątecznego rozkładu(...)
 • Patroni Ulic - edycja 2018

  Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Biblioteka Kraków i Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 już po raz szósty organizują konkurs dla dzieci i młodzież(...)
 • Sesja XLIX - 18.10.2018

  Zarząd Rady Dzielnicy serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na XLIX sesję Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Sesja odbędzie się 18.10.2018 o godzinie 18.00 (...)
 • Wikingowie w MDK

  Młodzieżowy Dom Kultury - al. 29 Listopada 102 zaprasza na imprezę „Wikingowie” – spotkanie z przedstawicielami grupy rekonstrukcyjnej Tyr Hird specjalizującej się w(...)
 • Wybory Samorządowe 2018

  Wybory Samorządowe 2018 21 października - wybory: Prezydenta Miasta Krakowa do Rady Miasta Krakowa do Sejmiku Wojewódzkiego 2 grudnia wybory: do Rad Dzielni(...)
 • Klub Malwa rozkwita w nowym sezonie!

  Klub Malwa funkcjonuje w strukturze Krakowskiego Forum Kultury (dawniej Śródmiejski Ośrodek Kultury) od 1991 roku. Działalność Klubu opiera się na organizacji koncer(...)
 • Konsultacje Społeczne

  Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 (...)
 • Darmowe dyżury prawne

  W najnowszym numerze „Biuletynu Rady Dzielnicy III” z września w artykule „Darmowe porady prawne” wkradł się błąd z datami dyżurów. Dziękujemy za czytelniczą czujnoś(...)
 • Otwarcie parku kieszonkowego przy ul. Celarowskiej

  Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie serdecznie zapraszają mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony na otwarcie Parku Kiesz(...)

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica3.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony - www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2016.

Deklaracja Dostępności - Plik PDF