AKTUALNOŚCI

Funkcjonowanie cmentarzy komunalnych podczas epidemii

...

Cmentarze komunalne w Krakowie są już dostępne dla mieszkańców, ale wciąż funkcjonują w reżimie sanitarnym. To oznacza, że na ich terenie obowiązują takie same obostrzenia jak w innych miejscach publicznych. Większe rygory dotyczą tylko udziału w pochówku. Zarząd Cmentarzy Komunalnych apeluje do krakowian o rozważne korzystanie z tych przestrzeni.

Od poniedziałku 27 kwietnia wydłużone zostaną godziny otwarcia cmentarzy komunalnych – nekropolie będą dostępne są w godzinach od 7.00 do 16.00. Wszystkie osoby odwiedzające cmentarz muszą pamiętać o stosowaniu się do rygorów wprowadzonych w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów przemieszczanie się po terenie cmentarza obwarowane jest ogólnymi zasadami dotyczącymi miejsc publicznych, a szczególne obostrzenia dotyczą liczby uczestników pogrzebu oraz uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego w budynkach użyteczności publicznej do tego przeznaczonych.

W przypadku odwiedzin grobu zastosowanie mają ogólne zasady sanitarne, a zatem ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące do odwołania:

• obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, albo kasku ochronnego ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. na terenie cmentarzy (obowiązek ten nie dotyczy m.in. dzieci do lat 4, duchownego sprawującego kult religijny, a w przypadku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny podczas jego sprawowania, jak również osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia);

• nakaz zachowania odległości minimum 2 metrów pomiędzy osobami;

• przy poruszaniu się pieszo – nakaz zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry od innych osób (chyba, że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie);

• zakaz organizowania nieformalnych zgromadzeń, spotkań i skupisk ludności – zakazane jest organizowanie zgromadzeń ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju (z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu).

Szczególne rygory obowiązują natomiast uczestników pogrzebu i osób biorących udział w sprawowaniu kultu religijnego w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego. W pogrzebie może brać udział nie więcej niż 50 uczestników – oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochówku, albo osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy. W czasie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego, może znajdować się jeden uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku – oprócz osób sprawujących kult religijny.

Od 22 kwietnia na cmentarzach komunalnych możliwe jest wznowienie robót budowlano-montażowych, polegających na postawieniu, wymianie lub remoncie nagrobków na grobach ziemnych, postawieniu lub remoncie nawierzchni na grobach murowanych oraz zajęciu dodatkowego gruntu przy grobach. Wnioski można składać drogą pocztową, drogą elektroniczną lub poprzez skrzynki podawcze umieszczone na poszczególnych rejonach i cmentarzach. Płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Terminy wjazdów na cmentarze w celu wykonania robót (także w przypadku wniosków już rozpatrzonych) należy uzgadniać telefonicznie z inspektorami właściwego rejonu lub cmentarza:

• rejon Rakowice – tel. 12 619-99-14, 12 619-99-15;

• rejon Podgórze – tel. 12 656-17-25, 12 656-25-23;

• cmentarz Prądnik Czerwony – tel. 12 410-65-50, 12 410-65-62;

• cmentarz Grębałów – tel. 12 645-31-14, 12 645-44-34.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie do odwołania realizuje wyłącznie zadania bieżące związane bezpośrednio z pochówkami. Do obsługi wszystkich mieszkańców wyznaczono Biuro Obsługi Klienta oraz Dziennik Podawczy w siedzibie głównej ZCK przy ul. Rakowickiej 26. Działalność pozostałych biur obsługi klienta i dzienników podawczych na innych cmentarzach komunalnych została zawieszona do odwołania. Do obsługi wszystkich mieszkańców w zakresie płatności wyznaczono kasę w siedzibie głównej ZCK przy ul. Rakowickiej 26. Działalność kas działających przy innych cmentarzach zarządzanych przez ZCK została zawieszona do odwołania. Celem minimalizacji konieczności osobistych wizyt ZCK zachęca do wnoszenia opłat przelewem lub przekazem na niżej wskazany numer rachunku bankowego: PKO BP nr 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998, NR IBAN PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998, SWIFT (BIC) BPKOPLPW. Wpłacający proszeni są o podanie w tytule przelewu lub przekazu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, tj. informacji, w czyim imieniu dokonywana jest wpłata oraz czego wpłata dotyczy. By zminimalizować konieczność osobistych wizyt w urzędzie oraz w celu ochrony zdrowia, kierownictwo i pracownicy ZCK proszą o rozważenie załatwienia sprawy drogą telefoniczną, pisemną lub elektroniczną, a nie w drodze osobistej wizyty, o ile charakter sprawy na to pozwala.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie apeluje: wobec trwającego stanu epidemii stosujmy się do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych oraz rozważnie korzystajmy z ogłoszonego przez Radę Ministrów pierwszego etapu łagodzenia ograniczeń, nakazów i zakazów.

 • Budżet Obywatelski – nie zwlekaj, złóż projekt

  Już ponad 150 projektów zostało złożonych przez mieszkańców do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Kolejnych 70 pomysłów jest jeszcze dopracowywanych przez au(...)
 • Filantrop Krakowa

  Osoby, instytucje i firmy szczególnie zaangażowane w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta zasługują na tytuł Filantropów Krakowa.(...)
 • Darmowe testy na Covid-19 dla personelu medycznego

  Laboratoria medyczne Grupy Diagnostyka rozpoczęły w Krakowie akcję „Badamy – wspieramy”, czyli bezpłatne testy dla personelu medycznego na obecność koronawirusa SARS(...)
 • Kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

  Od poniedziałku 20 kwietnia w związku z epidemią koronawirusa zostały wprowadzone kolejne zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Linie tramwajow(...)
 • Maseczki obowiązkowe w miejscach publicznych

  Od czwartku 16 kwietnia w miejscach publicznych, w których trudno jest zachować bezpieczną odległość od innej osoby, wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa. C(...)
 • Budżet Obywatelski – skonsultuj projekt na dyżurze

  Trwa składnie projektów do siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego. Każdy, kto ma pomysł, ale chciałby go jeszcze skonsultować z ekspertami lub rozwiać jakieś wątpliwo(...)
 • Ograniczenia w kursowaniu autobusów i tramwajów

  Zarząd Transportu Publicznego wprowadził od 12 kwietnia do odwołania dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku z utrzymującym się stanem e(...)
 • Życzenia Wielkanocne 2020

  Niech istota Świąt Wielkanocnych napełni Was siłą oraz radością i sprawi, że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia. Radni i Zarząd Dzielnicy III Prą(...)
 • Wybierz najpiękniejsze drzewko emausowe

  Rozpoczęło się głosowanie na najpiękniejsze drzewko emausowe. Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez Dom Zwierzyniecki Muzeum Krakowa odbywa się on-line. (...)
 • Mieszkanie dla medyka – i ty możesz wesprzeć służbę zdrowia!

  Każdy chętny spośród nas może włączyć się w akcję „Mieszkanie dla medyka”. Na Facebooku uruchomiono grupę, w której każdy może zgłosić chęć bezpłatnego udostępnien(...)
 • Wyłączenie przycisków na przejściach dla pieszych

  Od soboty 4 kwietnia nie ma konieczności naciskania przycisków na przejściach dla pieszych. To zastosowanie zostało wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo krakowian(...)
 • Bank Pomysłów Budżetu Obywatelskiego 2020 - myśl kreatywnie

  Nową propozycją tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest także Bank pomysłów BO 2020. To propozycja dla tych, którzy mają swój pomysł na lepszy Kraków, ale oba(...)
 • Budżet Obywatelski – działamy w sieci!

  Wolny czas, którego wszyscy mamy obecnie troszkę więcej niż zwykle, warto wykorzystać na tworzenie projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Choć odwoł(...)
 • Zamknięcie wszystkich parków w Krakowie

  W związku z wprowadzaniem kolejnych ograniczeń sanitarnych, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Zarząd Zieleni Miejskiej postanowił zamknąć od 3(...)
 • Konsultacje Społeczne

  Zarząd Transportu Publicznego od 1 kwietnia do 1 czerwca 2020 roku prowadzi konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. Konsultacje mają (...)
 • Zwiększenie częstotliwości kursowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie

  Od 30 marca zwiększyła się częstotliwość kursowania autobusów na kilkudziesięciu liniach. W porównaniu do ubiegłego tygodnia na liniach regularnych pojawia się aż 70(...)
 • Program „Pauza” dla przedsiębiorców

  Problematyczna sytuacja właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych, czy przewoźników sprawiła, że prezydent Krakowa podjął kroki, które ułatwią dział(...)

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica3.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony - www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2016.

Deklaracja Dostępności - Plik PDF