AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne dotyczące projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I – XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic

...

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji Statutów Dzielnic I – XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I – XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic oraz Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu. Konsultowane propozycje zmian dotyczą wyłącznie wprowadzenia do Statutów Dzielnic I – XVIII nowych przepisów regulujących zasady zwoływania i prowadzenia zdalnych sesji i posiedzeń w Radach Dzielnic. Proponowane nowe zapisy są jednakowe dla wszystkich 18 Rad Dzielnic. Przedmiotem konsultacji nie są zapisy obowiązujących Statutów Dzielnic I-XVIII. Zgłaszane przez mieszkańców opinie i wnioski powinny dotyczyć zatem wyłącznie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic stanowiącego treść załączników nr 1 – 18 do uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z 10 czerwca 2020 r.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 13 lipca 2020 r. do 14sierpnia 2020 r. W ramach konsultacji odbędą się:

- otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:

• 31 lipca 2020 r. w godzinach 17.00-19.00 – sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4;

• 10 sierpnia 2020 r. w godzinach 17.00-19.00 – Urząd Miasta Krakowa, sala Portretowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

- dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu (12) 421-41-66 w dniach 4,11 i 13 sierpnia 2020 r. w godzinach 15.00-16.30.

Ponadto w ramach prowadzonych konsultacji w dniach od 13 lipca do 3 sierpnia 2020 r. możliwe będzie zadawanie pytań ekspertowi w formie elektronicznej na adres mailowy:bd.umk@um.krakow.pl.

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

• na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu: https://www.dialoguj.pl/;
• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa
https://www.bip.krakow.pl/;
• w wersji papierowej w siedzibach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Bracka 10 (pok. 3) lub ulica Dekerta 24 (pok.11);
• w wersji papierowej w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4;
• w wersji papierowej w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic.
Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres mailowy: dialoguj@um.krakow.pl;
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków;
• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibach Wydziału ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ulicy Brackiej 10 lub ulicy Dekerta 24;
• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Statuty Dzielnic”;
• podczas spotkań konsultacyjnych.

 • Piknik Krakowski powraca do parków

  Leniuchowanie na trawie, pyszne jedzenie, wspólne ćwiczenia, muzyka na żywo i kino plenerowe! Co to może oznaczać? Tylko jedno! Piknik Krakowski w sierpniu powraca d(...)
 • Spacerem po kawiarniach, Kazimierzu, Plantach i Festung Krakau

  Gdzie powstała pierwsza kawiarnia? Jak wyglądało religijne życie Żydów na krakowskim Kazimierzu? Co kryją w sobie Planty i cóż to takiego te basteje? Na te i inne py(...)
 • Proaktywni z POWER-em!

  Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI prowadzi nabór do kolejnej edycji nowego projektu "Proaktywni z POWER-em!" współfinansowanego przez UE (...)
 • Konsultacje z mieszkańcami - projekt nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa

  W dniach od 13 lipca do 14 sierpnia 2020 r. trwać będą konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie nowelizacji Statutów Dziel(...)
 • Zajęcia dla mieszkańców w Programie Aktywności Lokalnej

  W związku z realizacją projektu socjalnego „Dzielnicowe pośrednictwo osobom niepełnosprawnym i starszym” finansowanego ze środków Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony(...)
 • Akcja społeczna „Wspieraj psiaka i kociaka!”

  Zachęcamy mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony, a szczególnie osiedli Olsza i Olsza II do włączenia się w akcję społeczną „Wspieraj psiaka i kociaka!”, którą o(...)

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica3.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony - www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2016.

Deklaracja Dostępności - Plik PDF