AKTUALNOŚCI

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa

...

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 - cyt. dalej jako „k.p.a") w związku z art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z 2016r., poz. 1131 z p. zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „ Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadania „ Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów ochrony środowiska oraz przebudową kolidującego uzbrojenia" z wniosku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 3 1-586 Kraków.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z ati. 1 O § 1 i art. 73 § I k.p.a. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 407) lub na piśmie składając je w Punkcie Obsługi Mieszka11ców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi, iż stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Zgodnie z zapisami ww. projektu, roboty geologiczne projektowane są w granicach działek o numerach: I, 3,270, 68/2, 271, 68/15, 68/17, 68/26, 73, 68/24, 143/5, 266, 145/1, 145/2, 146, 157,260, 163 obr. 28 Krowodrza; 112, 379/4, 385, 374/8 obr. 29 Krowodrza; 200, 205/1, 217 /1, 205/1 obr. 43 Krowodrza; 73/7, 689/1, 836, 73/5, 280, 281, 331/2, 840, 751, 707/4, 812/1 obr. 22 Śródmieście;

W świetle zapisów art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Zgodnie z art. 49 K.p.a. w powyższym przypadku, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z ati. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wystąpiono do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa w celu uzyskania opinii w przedmiotowej sprawie.

 • Rodzinny Piknik Piłkarski w Centum Sportu Parkowa

  W sobotę 2 września w godz. 11-17 w Centrum Sportu Parkowa (dawny stadion Korony Kraków) przy ul. Parkowej 12a odbędzie się Rodzinny Piknik Piłkarski. W ramach wydar(...)
 • Program Klubu Malwa - Wrzesień 2017

  4.IX. godz. 19.00 - Spotkanie z Kylem Kamalem Helou (Bejrut) - mistrzem gry na flecie shakuhachi, mistrzem karate, filozofem. - Wystawa obrazów i grafik inspiro(...)
 • Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym - bezpłatne wyjazdy integracyjne mieszkańców

  W związku z realizacją projektu socjalnego „Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym", realizowanego w oparciu o środki finansowe przyzna(...)
 • W służbie Ojczyźnie i bliźniemu

  Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną z nauczycielami jak i wszystkich zainteresowanych okresem okupowanego przez Niemców Krakowa, do udziały 12.09.2017 r. w grze m(...)
 • Powiedz stop rakowi jelita grubego - zrób bezpłatną kolonoskopię

  W ramach Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie prowadzi bezpłatne badania kolonoskopii u pacjen(...)
 • Wystawa „Samoloty w obiektywie”

  Do 28 września 2017 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego prezentowana jest wystawa zdjęć autorstwa fotografów lotniczych zrzeszonych w Stowarzyszeniu EPKK Spotters. Temat(...)
 • Sesja XXXV - 29.08.2017

  Zarząd Rady Dzielnicy serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na XXXV sesję Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Sesja odbędzie się 29.08.2017 o godzinie 18.00 (...)
 • Dodatkowe autobusy i tramwaje podczas Mistrzostw Europy w Siatkówce

  W okresie od 24.08.2017 r. do 03.09.2017 r. Kraków będzie jednym z Miast Gospodarzy Mistrzostw Europy w Siatkówce. Mecze odbywać się będą w Tauron Arenie Kraków w (...)

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica3.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony - www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2016.

Deklaracja Dostępności - Plik PDF