AKTUALNOŚCI

Wybory Prezydenta RP 2020

...

W niedzielę 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00–21.00. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urząd miasta do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi być równocześnie obecnych co najmniej trzech członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca, a w przypadku komisji powołanej w składzie trzech osób – co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. W ramach portalu MSIP Obserwatorium dostępna jest mapa, która prezentuje obwody głosowania i lokalizacje komisji wyborczych. Jest również wyszukiwarka komisji wyborczych – wystarczy wpisać swój adres zamieszkania, żeby dowiedzieć się, gdzie można oddać głos.

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:
• w dniu wyborów kończy 18 lat,
• nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
• nie jest ubezwłasnowolniony,
• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Głosować w Krakowie może wyborca:

• ujęty w rejestrze wyborców,
• nieujęty w rejestrze wyborców, ale dopisany do spisu wyborców,
• posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu po przedłożeniu tego zaświadczenia.

Wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania. Aby głos był ważny należy postawić tylko jeden znak „X” w kratce przy nazwisku jednego kandydata na Prezydenta. Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki, czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu. Niepostawienie znaku „X” w kratce przy żadnym kandydacie spowoduje, że Twój głos będzie nieważny.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W LOKALU WYBORCZYM

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Kraków zamówił w Ministerstwie Zdrowia ok. 1400 opakowań rękawiczek (po 100 szt.), ponad 13000 masek, ok. 3800 przyłbic, prawie 900 opakowań płynu do dezynfekcji rąk (po 5 litrów) oraz prawie 500 opakowań płynu do dezynfekcji powierzchni (po 5 litrów). Koszty ponoszone w związku z wymogami bezpieczeństwa są pokrywane z otrzymanej dotacji wyborczej. Ze względu na wyjątkowe okoliczności i obowiązujące zalecenia sanitarne przypominamy o zachowaniu bezpiecznej odległości dwóch metrów. Nie narażajmy siebie i dbajmy wspólnie o zdrowie. Przypominamy także o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz korzystania z rękawiczek jednorazowych oraz płynów dezynfekcyjnych. Prosimy także, aby posługiwać się własnymi długopisami.

Wyborcy muszą też pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem. Aby komisja mogła potwierdzić tożsamość wyborcy, trzeba będzie na chwilę uchylić swoją maseczkę. Zamiast maseczki możemy zabrać ze sobą przyłbicę.
TRANSPORT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PODCZAS WYBORÓW PREZYDENCKICH

Z transportu będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami oraz starsze, mające trudności w poruszaniu się, które zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Usługa jest finansowana przez Urząd Miasta Krakowa, czyli bezpłatna dla osób, które będą z niej korzystały.

Osoba mająca trudności w poruszaniu się zostanie przewieziona ze swojego miejsca zamieszkania lub innego miejsca, wskazanego podczas zgłoszenia telefonicznego (na terenie Gminy Miejskiej Kraków) w dwie strony: do i z lokalu wyborczego. Osoba zgłoszona do przewozu może podróżować z osobą towarzyszącą (bez dodatkowych opłat).

W razie potrzeby osoba przewożona może korzystać ze wsparcia:
• osoby towarzyszącej, z którą podróżuje;
• kierowcy (w drodze z mieszkania do samochodu, z auta do lokalu wyborczego, a także w poruszaniu się po samym lokalu);
• pomocnika kierowcy.

Dodatkowo samochód może być wyposażony w:
• siodełko umożliwiające przeniesienie osoby;
• wózek inwalidzki (w przypadku, gdy osoba potrzebuje z niego skorzystać, a nie posiada własnego).

Zakres potrzebnego wsparcia zostanie ustalony podczas przyjmowania zgłoszenia. Zapisy są przyjmowane pod numerami telefonów: 12 616 5191 i 12 616 5076 w dniu wyborów – 28 czerwca w godzinach od 7.00 do 21.00.

Więcej informacji na temat wyborów prezydenta RP w Krakowie można znaleźć na stronie https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122748

 • Sesja numer XIX

  Zarząd Rady Dzielnicy informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. o godz.18.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Strzelców 5a w Krakowie , odbędzie się XVIII zwyczajna se(...)
 • Zwiedzaj Kraków z okien zabytkowych tramwajów i autobusów

  W niedzielę 28 czerwca po raz pierwszy w tym roku na ulice wyjadą zabytkowe tramwaje i autobusy w ramach Krakowskiej Linii Muzealnej. W tym roku historyczne wagony (...)
 • Wakacje w MDK

  Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 7 do 10 lat pozostające w okresie wakacyjnym w Krakowie do wspólnej zabawy w ramach akcji „Barwne lato”. Tegoroczn(...)
 • Rekrutacja do MDK

  Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 100 i 102 rozpoczął rekrutację na zajęcia w roku szkolnym 2020/21. W związku z trwającą pandemią i wynikającymi z niej (...)
 • Kraków ruszył z nowymi ekologicznymi programami

  Mieszkańcy Krakowa mogą składać wnioski o dotacje w ramach trzech nowych miejskich programów: • likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, • rozwoju odnawia(...)
 • Tymczasowe skrócenie tras linii autobusowych 184 i 484

  W związku z trwającym kolejnym etapem przebudowy skrzyżowania ulic Krakowska / Dietla / Stradomska ruch pojazdów w obu kierunkach został przeniesiony na północną jez(...)
 • Sesja numer XVIII

  Zarząd Rady Dzielnicy informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz.18.00 Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Strzelców 5a w Krakowie, odbędzie się XVIII zwyczajna se(...)

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica3.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony - www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2016.

Deklaracja Dostępności - Plik PDF