Konkurs "Patronki i patroni krakowskich ulic 2023"

Konkurs "Patronki i patroni krakowskich ulic" 2023

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony wspólnie z Biblioteką Kraków i Młodzieżowym Domem Kultury przy al. 29 Listopada 102 zapraszają na XI edycję konkursu
plastycznego „Patronki i patroni krakowskich ulic”.


Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych do 18. roku życia, podopiecznych publicznych placówek wychowania pozaszkolnego oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa. Konkurs trwa od 1 września do 13 października 2023 r. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub lapbooka przedstawiającego patrona wybranej ulicy Krakowa.
Prace konkursowe można składać w każdej filii Biblioteki Kraków, w sekretariacie Biblioteki Kraków (pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3) lub przesyłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Konkurs odbywa się pod Patronatami Honorowymi: Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Zmagania wspiera szereg partnerów: Rady Dzielnic II Grzegórzki, VIII Dębniki, XIII Podgórze, XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Towarzystwo Prądnickie.

Regulamin konkursu od pobrania [PDF]

 

PLAKAT 2023

Dzielnica
Edukacja
Bezpieczeństwo
Budżet Obywatelski
Infrastruktura
Kultura
Tereny zielone
Sport i rekreacja