AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie

...

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie

    Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie. Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz granic obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie. Konsultacje potrwają do 24 czerwca 2022 r. 

    Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi na formularzu uwag mogą być składane w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, I piętro, sekretariat, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00.

 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi na formularzu uwag mogą być przesyłane na adres email: konsultacje.gpr@um.krakow.pl.

 3. Zbierania uwag ustnych w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00 oraz na spotkaniach konsultacyjnych w następujących terminach: 

 • 31 maja (wt.) w godz. 17.00 -19.00 - w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1;

 • 2 czerwca (czw.) w godz. 17.00 -19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.

 1. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 7 czerwca br. w godz. 10.30-12.30 oraz 14 czerwca br. w godz. 14.00-16.00 – pod nr. tel. 12 616 1739.

 2. Otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w następujących terminach:

 • 27 maja (pt.) w godz. 17.00 -19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli, Pl. Wolnica 1;

 • 31 maja (wt.) w godz. 17.00 -19.00 - w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1;

 • 2 czerwca (czw.) w godz. 17.00 -19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.


    Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza. Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

    Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: 

https://rewitalizacja.krakow.pl/aktualnosci/260055,210,komunikat,obwieszczenie_prezydenta_miasta_krakowa_o_rozpoczeciu_konsultacji_spolecznych_dotyczacych_projektu_uchwaly_rady_miasta_krakowa_w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_oraz_obszaru_rewitalizacji_w_miescie_krakowie_.html

 • Święto Dzielnicy III Prądnik Czerwony – 4 czerwca 2022 r.

            Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury – -al. 29 Listopada 102 oraz Klub Sportowy Wieczysta Kraków serdecznie zapraszają na(...)
 • Prezentacja książki „Dzielnice Krakowa ich rola i znaczenie w ustroju samorządowym miasta”

  Prezentacja książki „Dzielnice Krakowa ich rola i znaczenie w ustroju samorządowym miasta”           Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie oraz prezentację m(...)
 • Sesja nr XLI

  Zarząd Rady Dzielnicy informuje, że w dniu 17 maja 2022 r. o godz.18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie, odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Dzielnicy III Prądnik(...)
 • Pierwsze urodziny Velo Huta

  Sto Lat Velo Huta! W maju zaczyna się sezon imprez plenerowych, a wśród nich jedna wyjątkowa — rodzinny piknik rowerowy organizowany przez Ośrodek Kultury Kraków-Now(...)
 • Już od najmłodszych lat – z ekologią za pan brat

  „Już od najmłodszych lat – z ekologią za pan brat” Edukacja ekologiczna to bardzo ważna rzecz już od najmłodszych lat. Przedstawiamy, jakie proekologiczne działania (...)

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica3.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony - www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2016.

Deklaracja Dostępności - Plik PDF