Obwieszczenie dot. DUŚ dla budowy pierwszego etapu premetra w Krakowie

Obwieszczenie dot. DUŚ dla budowy pierwszego etapu premetra w Krakowie

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Inwestycji Miejskich prowadził konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską.

Przypomnijmy: trwa postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej (DŚU) dla pierwszego etapu krakowskiego premetra.

Pełną treść obwieszczenia znajdziecie tu. 

W rekomendowanym wariancie, który do dalszych prac wskazało zlecone przez Miasto „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”, premetro będzie miało przebieg częściowo tunelowy i częściowo estakadowy.  W pierwszym etapie powstanie odcinek pomiędzy Domem Handlowym Wanda, a ul. Piastowską. Trasa liczy prawie 10,5 km długości, z czego 5,6 to tunel pod Śródmieściem i 1,4 wiadukt. Zakładany czas przejazdu to ok. 10 minut.

W ramach konsultacji przewidziano spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców tych dzielnic Krakowa, przez które będzie przebiegać nowy środek transportu publicznego, a także telefoniczne dyżury eksperckie. Dla mieszkańców dostępne będą materiały koncepcyjne, a także formularz konsultacyjny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji społecznych zostanie opublikowane w serwisie www.obywatelski.krakow.pl niebawem. 

 

prametro

 

Dzielnica
Edukacja
Bezpieczeństwo
Budżet Obywatelski
Infrastruktura
Kultura
Tereny zielone
Sport i rekreacja