BIULETYN - WYDANIE SPECJALNE GRUDZIEŃ 2020

Redakcja „Biuletynu Rady Dzielnicy III Miasta Krakowa”:
Redaktor naczelny: Piotr Moskała
Redaktor wydania: Artur Jachna wraz z zespołem: Mateusz Drożdż, Małgorzata
Janiec, Marcin Smolski, Paweł Wójcik
Autor biogramów: Artur Jachna
Autor zdjęć: Artur Jachna, Marcin Smolski
Projekt i skład: Marcin SmolskiPiotr Moskała, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Pobierz numer w wersji PDF, klikając w zdjęcie poniżej.