OPINIE UL. MAJORA ORAZ ŁEPKOWSKIEGO

W nawiązaniu do informacji z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu o możliwości zamontowania progów zwalniających na ulicy Majora zwracam się z prośbą o przesyłanie Państwa opinii w tym temacie na adres e-mail: wnioski@dzielnica3.com.pl

W nawiązaniu do informacji z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa o możliwości wykonania dwóch przejść na pieszych na ulicy Łepkowskiego zwracam się z prośbą o przesyłanie Państwa opinii w tym temacie na adres e-mail: wnioski@dzielnica3.com.pl

Wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Łepkowskiego wiąże się z likwidacją miejsc parkingowych 10 m przed i 10 m po przejściu, po obydwu stronach ulicy.

Poniżej przedstawiamy grafikę gdzie takie przejścia dla pieszych mogłby sie ewentualnie pojawić. Ostateczna decyjza zostanie podjęta przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.