PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA BULWARÓW BIAŁUCHY NA TERENIE DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY

Projekt zagospodarowania bulwarów rzeki Białuchy na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony, powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec. Projekt zakłada wykonanie placu zabaw, strefy sportu, strefy aktywnego seniora i juniora. Ponadto w planach jest m.in.:

• usystematyzowanie układu istniejących chodników,

• nadanie funkcji reprezentacyjnej,

• poprawę jakości środowiska miejskiego,

• nadanie funkcji skierowanej do okolicznych mieszkańców: miejsce spacerów, miejsce wypoczynku, miejsce rekreacji,

• stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych,

• podniesienie różnorodności biologicznej,

• stworzenie warunków życia dla ptaków miejskich,

• nasadzenia roślin atrakcyjnych dla motyli i owadów,

• ułatwienie pielęgnacji i minimalizację kosztów pielęgnacji.

W połowie bieżącego roku planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie robót związanych z budową Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III.