Komisja Ochrony Środowiska i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zadania Komisji:

  1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
  3. Inicjowanie działań związanych z ochroną środowiska.
  4. Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji.
Skład komisji: