Komisja Promocji, Informacji i Łączności z Mieszkańcami

Zadania Komisji:

  1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  2. Współpraca przy przygotowaniu materiałów do gazetki dzielnicowej „Biuletyn Dzielnicy III” oraz na strony internetowej Dzielnicy III.
  3. Współpraca przy obsłudze tablic informacyjnych Dzielnicy III.
  4. Współpraca przy organizacji promocji Dzielnicy III (m. in. Dzień Otwarty Magistratu).

Skład Komisji: