Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - 27.09.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się
w trybie stacjonarnym:

27 września 2022 r. (wtorek)
o godzinie 17.45

w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Jacek Wojs