SESJE

uchwała XXXVII/375/2022 w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Ostatniej biegnącej do posesji Ostatnia 1C i likwidacji wytyczonej tam strefy zamieszkania.

uchwała XXXVII/374/2022 w sprawie powtórzenia znaków przy ul. Ostatniej.

uchwała XXXVII/373/2022 w sprawie propozycji zmiany organizacji ruchu przy ul. Ostatniej i postawienia tam znaków B-36 „Zakaz zatrzymywania się”.

uchwała XXXVII/372/2022 w sprawie propozycji zmiany organizacji ruchu przy ul. Tadeusza Kantora i postawieniu tam znaków B-36 „Zakaz zatrzymywania się”.

uchwała XXXVII/371/2022 w sprawie propozycji zmiany organizacji ruchu przy ul. Ślicznej i postawieniu znaków B-35 „Zakaz postoju” i B-36 „Zakaz zatrzymywania się”.

uchwała XXXVII/370/2022 w sprawie lokalizacji przystanku linii autobusowej nr 572 na terenie Dzielnicy III – Prądnik Czerwony.

uchwała XXXVII/369/2022 w sprawie wyrażenia opinii do projektu budowy parkingów lokalnych w Krakowie.

uchwała XXXVII/368/2022 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Firmy SAHARAM GROUP Sp. z o.o. w Rzeszowie dla opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Szkółkowej&rd

uchwała XXXVII/367/2022 w sprawie wyrażenia opinii do projektu firmy PRO – FILE Jarosław Król dla opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa ulicy Jana Kaczary oraz jej wlotów na skrzyżowaniach z ulicami Olszeck

uchwała XXXVII/366/2022 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego pana Marcina Smolskiego.

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XII Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 15 października 2019 r. o godz.18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk nr 160: Projekt uchwały Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w sprawie ograniczeń czasowych organizacji wydarzeń na terenie historycznego lotniska Kraków Rakowice-Czyżyny

Druk nr 161: Projekt uchwały Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w sprawie zapewnienia porządku i czystości na terenach Dzielnicy III Prądnik Czerwony położonych w pobliżu terenu historycznego lotniska Kraków Rakowice-Czyżyny, po wydarze

Druk nr 162: Projekt uchwały Zarządu w sprawie umieszczenia zadań remontowych w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020

Druk nr 163: Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie wyrażenia opinii do propozycji ograniczenia lub zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi na terenie Miasta Krakowa

Druk nr 164: Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie propozycji lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Druk nr 165: Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie montażu ulicznej lampy oświetleniowej przy mostku, łączącym ulicę Olszecką z Parkiem Zaczarowanej Dorożki

Druk nr 166: Projekt uchwały Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Mieszkalnictwa w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Lublańskiej 22 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-07.7123.693.2019.AS

Druk nr 167: Projekt uchwały Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Mieszkalnictwa w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Ugorek 1 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-07.7123.653.2019.AS

Druk nr 168: Projekt uchwały Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Mieszkalnictwa w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Tadeusza Kantora 6 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-07.7123.672.2019.AS

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr V Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 5 marca 2019 r. o godz.18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk nr 64 w sprawie: wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Druk nr 65 w sprawie: opinii o zmianę zapisu w umowie dot. Firmy „VESUNA”.

Druk nr 66 w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2019.

Druk nr 67 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Ugorek 1 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1090.2018.AS.

Druk nr 68 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Janusza Meissnera 35 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1064.2018.AS.

Druk nr 69 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Macieja Miechowity 8 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1133.2018.AS.

Druk nr 70 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 16 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1130.2018.AS.

Druk nr 71 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 28 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1131.2018.AS.

Druk nr 72 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 18 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1132.2018.AS.

druk numer 36 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Tadeusza Kantora 3 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1001.2018.AS

druk numer 37 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 18 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.954.2018.AS.

druk numer 38 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Lublańskiej 22 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.899.2018.AS.

druk numer 39 w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

druk numer 40 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Ugorek 3 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.907.2018.AS.

druk numer 41 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Ugorek 1 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.909.2018.AS.

druk numer 42 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul.Stanisława ze Skalbmierza 10 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.896.2018.AS.

druk numer 43 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Janusza Meissnera 21 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.962.2018.AS.

druk numer 44 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Strzelców 17A w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.953.2018.AS.

druk numer 45 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Młyńskiej 11 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.935.2018.AS.

druk numer 46 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy Al. 29 Listopada 41A w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.932.2018.AS.

druk numer 47 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wileńskiej 22 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.895.2018.AS.

druk numer 48 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Macieja Miechowity 3 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1071.2018.AS.

druk numer 49 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 30 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1114.2018.AS.

druk numer 50 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Macieja Miechowity 1 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1063.2018.AS.

druk numer 51 w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu inwestycji pn. „Budowa ulicy Iwaszki”.

druk numer 52 w sprawie poprawy koordynacji odjazdów linii autobusowych 124/424 w godzinach międzyszczytowych z przystanku „Rondo Młyńskie”

druk numer 53 w sprawie opinii do wniosku ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o. o. (Pismo Znak: ARG/BP/147a/71/2019).

druk numer 54 w sprawie opinii opinii do wniosku Firmy Inżynieryjnej „TECHMA”. Pismo: Znak: T/20/B/SYS/2019 z dnia 17.01.2019r.

druk numer 55 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Pana Michała Stachyry

druk numer 56 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2019.

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr IV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 05 lutego 2019 r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XLV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 26 czerwca 2018 r. o godz. 19.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 377 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy Reduta oraz wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ulicach: Reduta, Marchołta, Sabały (odcinek p&am

Druk numer 378 w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków dzialaf1 dla Prezydenta Miasta ](rakowa dotyczących nazwania skweru przy skrzyżowaniu ul. Stanisława Lema i al. Jana Pawła II im

Druk numer 379 w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic

Druk numer 380 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy Ul Prądnik Czerwony na rok 2019

Druk numer 381 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy HI Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 382 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów w,yborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa

Druk numer 383 w sprawie wyrażenia opinii do projektu obsługi komunikacyjnej inwestycji pn.: ,,Budowa zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej wielorodzinnej z instalacjami wewnętrznymi oraz wielostanowiskowymi garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą tech

Druk numer 384 w sprawie funkcjonowania linii autobusowych kursujących przez teren Dzielnicy III Prądnik Czerwony w okresie wakacyjnym

Druk numer 385 w sprawie funkcjonowania przystanku kolejowego Kraków Olsza

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XLI Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 27 lutego 2018 r. o godz. 19.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 353 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018.

Druk numer 354 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany organizacji ruchu na ulicach: Reduta, Sabały (odcinek północny), Marchołta.

Druk numer 355 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Miasta Krakowa zadania inwestycyjnego Dzielnicy III Prądnik Czerwony...

Druk numer 356 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany organizacji ruchu na ulicach: Woronicza, Lublańska, Combrowa, Rokitniańska, Ostroroga, Jasnorzewskiej oraz przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych skutkujących...

Druk numer 357 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Miasta Krakowa zmian w finansowaniu wieloletnich zadań inwestycyjnych Dzielnicy III...

Druk numer 358 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie ustawienia znaku B-36 przy ul. Księży Pijarów w Krakowie.

Druk numer 359 w sprawie w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa I Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wyznaczenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy III

Druk numer 360 w sprawie opracowania koncepcji organizacji ruchu drogowego w rejonie planowanego pasażerskiego przystanku kolejowego Kraków Olsza

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXXIX Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 23 stycznia 2018 r. o godz. 19.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 343 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 28 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-02.7123.822.2017.AN.

Druk numer 344 w sprawie uporządkowania parkowania przy ul. Widnej w Krakowie

Druk numer 345 w sprawie w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie kontrapasa rowerowego przy ul. Ładnej

Druk numer 346 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie ustawienia znaku B-36 przy ul. Stefana Łaszkiewicza, ul. Łąkowej, ul. Stanisława Lema, ul. Tadeusza Kantora

Druk numer 347 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany organizacji ruchu na ulicach: Reduta, Sabały (odcinek północny), Marchołta

Druk numer 348 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

Druk numer 349 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. obsługi komunikacyjnej inwestycji mieszkaniowej planowanej na działkach nr: 596/6, 596/7 obr. 22 Śródmieście przy ul. Lublańskiej

Druk numer 350 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 351 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Miasta Krakowa zmian w finansowaniu wieloletnich zadań inwestycyjnych Dzielnicy III Prądnik Cz

Druk numer 352 w sprawie wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXXIX Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 07 grudnia 2017r. o godz. 17.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 335 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o rezygnację z likwidacji Programu Aktywności Lokalnej „Ugorek"

Druk numer 336 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Wydziału Architektury i Urbanistyki w sprawie wykonania zapisów mpzp „Mogilska - Chałupnika"

Druk numer 337 w sprawie montażu słupków blokujących wjazd na chodnik na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Wietnamu z ul. Stanisława ze Skalbmierza.

Druk numer 338 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Biura Projektów Drogowych z dnia 7.11.2017r. dla zadania pn. ,,Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ul. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej".

Druk numer 339 w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 64 i Przedszkolu nr 14.

Druk numer 340 w sprawie ustawienia na ul. Seniorów Lotnictwa w miejscu, w którym kończą się słupki znaku B36+T-25A oraz dodanie do istniejącego znaku B36 na końcu tej ulicy oznaczenia T-25C.

Druk numer 341 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie bezpieczeństwa osób pieszych na wysokości bloku przy ul. Tadeusza Kantora 6.

Druk numer 342 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przy planowanej drodze będącej przedłużeniem ul. Ślicznej.

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXXVI Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 26 września 2017r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 317 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2017

Druk numer 318 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia korekty na zadaniach inwestycyjnych wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowanych przez Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony do realizacji w latach 2016

Druk numer 319 w sprawie korekty uchwały nr XXXV/284/2017 dot. podziału środków finansowych na zadanie pn. ,,Obsługa Dzielnic" na 2018 rok

Druk numer 320 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 321 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku „DROPROJET" przesłanego za pismem Znak: 069/041/ŁJ/2017 z dnia 30.08.2017r

Druk numer 322 w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Bosaków/Gdańskiej, ustawienia znaku ograniczenia prędkości na wjeździe w ul. Olsztyńską od strony ul. Czereśniowej, wykonanie oznakowania poziomego na ul. Olsztyńskiej i Gdańskie

Druk numer 323 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. korekty wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony pn.: Budowa Bulwaró

Druk numer 324 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 325 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2017

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXXIII Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 20 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 292 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2017

Druk numer 293 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Macieja Miechowity 21 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-02. 7123.244.2017.AJ

Druk numer 294 w sprawie opinii do projektu „ Weselcie się nadzieją" złożonego w ramach Inicjatywy Lokalnej

Druk numer 295 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 296 w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC przy ul.Bajana 8 w Krakowie

Druk numer 297 w sprawie znaku B2 zakazu zatrzymywania się na ul. Wieniawskiego przed posesją nr 63

Druk numer 298 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku „DROPROJET" przesłanego za pismem znak: 069/016/ŁJ/2017 z dnia 10.05.2017

Druk numer 299 w sprawie bezpieczeństwa pieszych i wyznaczenia miejsca do parkowania przy ul. Tadeusza Kantora 3

Druk numer 300 w sprawie utworzenia tymczasowej stacji kolejowej Kraków-Olsza na czas remontu linii kolejowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice oraz utworzenie przez Miasto Kraków przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyj

Druk numer 301 w sprawie opinii do wniosku Biura Projektów P. Projekt przesianego za pismem z dnia 10.05.2017r

Druk numer 302 w sprawie funkcjonowania linii autobusowych kursujących przez teren Dzielnicy III Prądnik Czerwony w okresie wakacyjnym

Druk numer 303 w sprawie dekomunizacji nazw ulic Emila Dziedzica, Franciszka Kajty i Lucjana Szenwalda

Druk numer 304 w sprawie upamiętnienia postaci i organizacji w nazwach ulic Krakowa

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXVII Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 17 stycznia 2017r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 261 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Druk numer 262 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa w sprawie dzielnicowego budżetu obywatelskiego

Druk numer 263 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem nr ML-02.7123.707.2016.AJ

Druk numer 264 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem nr ML-02.7123.812.2016.AJ

Druk numer 265 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem nr ML-02.7123.642.2016.AJ

Druk numer 266 w sprawie opinii projektu zadania pn. Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.

Druk numer 267 w sprawie montażu progów zwalniających przy ul. Kazimierza Chałupnika i Mariana Raciborskiego w Krakowie

Druk numer 268 w sprawie powtórzenia znaku „B-35 zakaz postoju" po drugiej stronie ul. Widnej.

Druk numer 269 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opiat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opiaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dr

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 22 listopada 2016r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 242 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2017

Druk numer 243 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Klemensiewicza- ul. Żmujdzka

Druk numer 244 w sprawie wniosku do Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa o korektę granicy Dzielnicy IIl Prądnik Czerwony z granicą Dzielnicy XV Mistrzejowice

Druk numer 245 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Prądnik Czerwony- ul. Strzelców

Druk numer 246 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Cieślewskiego

Druk numer 247 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeprowadzenia analizy w zakresie możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy Łąkowej pomiędzy ulicą Ułanów a ulicą Niedużą

Druk numer 248 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wszczęcia procedury rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustalonego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony na wybranych obszarach stanowiących ogólnodostępn

Druk numer 249 w sprawie wyrażenia op11111 oraz przedłożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie propozycji zmian sieci szkolnej na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Druk numer 250 w sprawie opinii do wniosku objętego pismem GS-02.6844. 1.8.2015 z dnia 28. 10.2016r

Druk numer 251 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego wnioskiem Nr BP-02.6721.305.2016.ARW

Druk numer 252 w sprawie wyrażenia opinii do zamierzenia inwestycyjnego objętego wnioskiem Nr AU-02-2.6730.2.1626.2015.AKW

Druk numer 253 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica3.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony - www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2016.

Deklaracja Dostępności - Plik PDF