WARSZAWSKIE

Dzielnica katastralna Warszawskie to część Prądnika Czerwonego położona na południe od obecnej ul. Lublańskiej. Na terenie tym znajdował się folwark należący do rodziny Wierzynków, który w 1370 r. przeszedł w ręce rodziny Warszów i Winków. Od XVI w. istniały tu też folwarki: Fryzerowski, który w XVII w. przeszedł w ręce karmelitów bosych, i Langstanowy, zakupiony przez Cellarich. W latach 1985-1786 na zlecenie kapituły krakowskiej na rzece Białusze (Prądniku) w miejscu jej przecięcia z gościńcem warszawskim (obecną al. 29 Listopada) wybudowano most Sierakowski według projektu ks. Sebastiana Sierakowskiego. W 1787 r. budowlę podziwiał król Stanisław August Poniatowski. Most został rozebrany w 1961 r. podczas przebudowy skrzyżowania al. 29 Listopada i ul. Lublańskiej. Obok mostu Sierakowskiego znajdowała się na figura św. Jana Nepomucena, którą w 1962 r. przeniesiono do lapidarium przy kościele św. Katarzyny na Kazimierzu. W 1888 r. przy obecnej ul. Wileńskiej Karol Dettloff zbudował parterowy dworek. Jego siostra Łucja Władysława organizowała w nim spotkania towarzyskie, w których brały udział wybitne postacie tamtej epoki, m. in.: Olga Boznańska, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Lucjan Rydel i Włodzimierz Tetmajer. Ostatnia właścicielka dworku Anna Dettloff zmarła w 1979 r. Zrujnowany budynek został w 2000 r. rozebrany, a w 2007 r. na jego miejscu powstał apartamentowiec. W 1910 r. teren ten został włączony do Krakowa,a w latach 60. XX w. powstało na nim os. Wiśniowa. W 1962 r. rozpoczęła tu działalność Szkoła Podstawowa nr 95, będą pierwszą placówką w Krakowie wybudowaną w ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego”. Na terenie osiedla przy ul. Celarowskiej znajduje się pamiętający czasy Jagiellonów dąb szypułkowy, będący cennym pomnikiem przyrody. W latach 70. XX w. przy al. 29 Listopada powstał kampus akademicki Uniwersytetów Rolniczego i Ekonomicznego.