WIECZYSTA

Wieczysta znajduje się w południowej części Rakowic. W 1923 r. pomiędzy obecnymi ulicami Mogilską, Meissnera oraz Ładną wzniesiono Łuszczarnię i Młyny Krakowskie. Przed II wojną światową zaplanowano tu budowę osiedla robotniczego dla pracowników fabryki Zieleniewskiego na Grzegórzkach. Ostatecznie po wojnie przy ul. Marchewczyka (obecnej Kantora) powstało osiedle sześciu bloków. W 1942 r. założony został Klub Sportowy „Wieczysta”. W 1948 r. po erygowaniu parafii w Rakowicach pijarzy rozpoczęli na Wieczystej pracę duszpasterską w budynkach przy ul. Ładnej i Ostatniej. W 1952 r. wybudowano ul. Mogilską i al. Planu 6-letniego (obecnie al. Jana Pawła II) łączące Kraków z Nową Hutą, wzdłuż których biegła linia tramwajowa. W latach 60. XX w. wzniesiono tu osiedle według projektu W. Leonowicza, a w styczniu 1964 r. uruchomiono pętlę tramwajową, na którą skierowano linie 1, 3, 4 i 10. W latach 70. nastąpiła dalsza rozbudowa osiedla na gruntach rodziny Pieczonków. W 1983 r. erygowano parafię Matki
Bożej Ostrobramskiej, a jej proboszczem został pijar o. Jan Frączek. Budowę kościoła zakończono w 1994 r. W 1989 r. na obiektach Klubu Sportowego „Wieczysta” odbyła się rozgrywki sportowe I Parafiady, którą zorganizował pijar o. Józef Joniec.