Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców ulic Aliny, Klimka Bachledy, Balladyny, Jana Brzechwy, Harnasiów, Janosika, Lirycznej, Marchołta, Nikifora oraz Jana Sabały na konsultacje społeczne, celem których ma być pozyskanie opinii i sugestii mieszkańców na temat organizacji ruchu na terenie os. Prądnik Czerwony Wschód.

Konsultacje społeczne odbędą się 28 listopada (czwartek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 130 im. Jana Brzechw na os. Oświecenia30

Tematy poruszane podczas konsultacji:

• rozszerzenie strefy zamieszkania na ulicy Marchołta do skrzyżowania z ulicą Franciszka Bohomolca,
• skrócenie strefy zamieszkania na ulicy Jana Sabały do bloku numer 53,
• dostępność dla ruchu samochodowego ulicy Klimka Bachledy,
• dojazd do planowanej inwestycji na działce rolnej rozciągajacej się od ul. Marchołta 7 do ul. Jana Sabały,
• zmiana organizacji ruchu przy ul. Jana Brzechwy (wprowadzenie strefy zamieszkania, montaż progów zwalniających, oznakowanie ulicy Jana Brzechwy jako drogi głównej), • wolne wnioski.

Na spotkaniu będą obecni przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa Liczymy na Państwa obecność i głos w dyskusji.

Dzielnica
Edukacja
Bezpieczeństwo
Budżet Obywatelski
Infrastruktura
Kultura
Tereny zielone
Sport i rekreacja