Życzenia

Życzenia

Zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia, radości i zdrowia w Nowym 2022 Roku życzą Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Człowiek z powietrza i podniebni marzyciele

Człowiek z powietrza i podniebni marzyciele

Prekursorzy lotnictwa i pierwsi konstruktorzy oraz świąteczne inspiracje w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Nowy podział Krakowa

Nowy podział Krakowa na obszary Systemu Informacji Miejskiej

Zakończył się proces wyznaczania obszarów Systemu Informacji Miejskiej (SIM), które od przyszłego roku mieszkańcy Krakowa będą mogli zobaczyć na tablicach ulicowych i informacji drogowej w ramach nowego SIM. W trakcie wyznaczania 125 obszarów przez urbanistów i geografów społecznych z Uniwersytetu Ekonomicznego wzięto pod uwagę m.in. wyniki konsultacji z mieszkańcami, którzy wskazali jak nazywają okolicę swojego zamieszkania – ponad 2/3 mieszkańców używa innej nazwy niż nazwa dzielnicy.

Warto pomagać

Warto pomagać – dołącz do zbiórki

1 grudnia, już po raz trzeci, ruszyła zbiórka karmy dla zwierzaków ze schroniska prowadzonego przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tym razem Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec zachęca radnych, urzędników oraz wszystkich mieszkańców Krakowa do pomocy czworonogom poprzez mikołajkową zbiórkę, która potrwa do 14 grudnia.

Siłownia pamięci

Siłownia pamięci - trening umysłu dla seniorów

Fabryka Inicjatyw zaprasza na bezpłatne warsztaty „Siłownia pamięci - treningu umysłu dla seniorów”. Aktualnie prowadzony jest nabór do kolejnej grupy senioralnej. Zajęcia opierają się o ćwiczenia intelektualne dla seniorów, które w kompleksowy sposób angażują różne obszary i funkcje mózgu. Umiejętności, które będą ćwiczone podczas wspólnych spotkań, to m.in. logiczne myślenie, pamięć, kreatywność, koncentracja i koordynacja wzrokowo-ruchowa. Trening pamięci sprzyja również nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, a zajęcia prowadzone są w swobodnej i przyjaznej atmosferze.

Stop Przemocy Wobec Kobiet

Orange The World - Stop Przemocy Wobec Kobiet

Soroptimist International to międzynarodowa pozarządowa organizacja kobieca działająca na rzecz kobiet - na świecie od 100 lat, w Polsce od 30 lat, w Krakowie od 25 lat. Koncentrujemy się głównie na działaniach edukacyjnych i mentoringowych. Podejmujemy działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Organizacja jest neutralna politycznie i religijnie.

Trzydziestolecie Rad Dzielnic Miasta Krakowa

Konkurs fotograficzny z okazji 30-lecia Rad Dzielnic Miasta Krakowa - zgłoszenia tylko do 15 listopada!

Obserwujesz zmieniający się Kraków? Lubisz robić zdjęcia? Interesujesz się działaniami Rady Twojej Dzielnicy? Jeśli tak, to zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 wraz z 18 krakowskimi Radami Dzielnic z okazji 30-lecia ich powołania. Patronat honorowy nad konkursem objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa dr Dominik Jaśkowiec.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Edukacji Obywatelskiej dla Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Rozwoju Edukacji Obywatelskiej w Krakowie na lata 2022-2025. Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje dotyczące Krakowa

#ZaprojektujMY Kraków– konsultacje społeczne dot. prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza na konsultacje dotyczące prac nad nowym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – Część I – Uwarunkowania”. Konsultacje są kierowane do mieszkańców Krakowa oraz organizacji pozarządowych.

Festiwal gier logicznych

Festiwal Gier Logicznych

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102, Polskie Towarzystwo Kulturalne oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny zapraszają rodziny krakowskie na „Festiwal Gier Logicznych”. Impreza odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 w sobotę 16 października 2021 r. godz. 11.00 – 13.30.

Dzielnica
Edukacja
Bezpieczeństwo
Budżet Obywatelski
Infrastruktura
Kultura
Tereny zielone
Sport i rekreacja