Deklaracja Dostępności

Wstęp do Deklaracji

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

  • dokumenty do pobrania, mogą być częściowo niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami,

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-09-30.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 2024-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia

Strona internetowa Dostępna Małopolska posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • skiplinki,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,
  • hierarchiczna strukturę nagłowków.

Skróty klawiaturowe

Na stronach Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony www.dzielnica3.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Małgorzta Żaba - Biuro Ds. Dzielnic Miasta Krakowa

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 12 412 49 13

Uwaga! Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Dzielnicy - wysoki parter.
Brak możliwości wjazdu na wózku do siedziby Rady (obecnie procedowana jest budowa nowej klatki schodowej wraz z windą i przystosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak drzwi automatycznych. Aby wejść do siedziby Rady należy pokonać kilka schodów.
Brak ogólnodostępnego parkingu, po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze istnieje możliwość parkowania osoby niepełnosprawnej na zamkniętym parkingu przy budynku.