Krakowskie Centrum Kontaktu

Krakowskie Centrum Kontaktu

Od początku roku 2023 w pełnym zakresie działa  miejska infolinia, która ma ułatwić krakowianom kontakt z miastem, załatwianie spraw urzędowych, a także zgłaszanie interwencji i pomysłów dotyczących funkcjonowania miasta i najbliższego otoczenia.