Borek Marcin

Marcin Borek

Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji Komunikacyjnych 

Drożdż Mateusz

Mateusz Drożdż

Członek Zarządu

Janiec Małgorzata

Małgorzata Janiec

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Kalemba Maciej

Maciej Kalemba 

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Franciszek Kasznik

Franciszek Kasznik 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Anna Krawczyk-Gorbatiuk

Anna Krawczyk-Gorbatiuk

Członkini Rady Dzielnicy

Maria Kurek

Maria Kurek

 Przewdonicząca Komisji Infrastruktury 

Majak Piotr

Piotr Majak

Członek Zarządu

Pierzchała-Cempura Joanna

Joanna Pierzchała-Cempura

Członkini Zarządu

Radoń Małgorzata

Małgorzata Radoń

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Senioralnej

Elżbieta Sieja

Elżbieta Sieja

Przewodnicząca Komisji Kultury

Skrzyński Stanisław

Stanisław Skrzyński 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury

Karol Ślęczek

Karol Ślęczek

 Wiceprzewodniczący Komisji ds. Terenów Zielonych

Smolski Marcin

Marcin Smolski

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Rafał Terkalski

Rafał Terkalski

 Przewodniczący Komisji Inwestycji Komunikacyjnych

Krok Patrycja

Anna Wantuch

Przewodnicząca Komisji ds. Terenów Zielonych 

Wójcik Paweł

Paweł Wójcik 

Przewodniczący Komisji Informacji i Promocji

Wojs Jacek

Jacek Wojs 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Małej Architektury 

Henryk Wypych

Henryk Wypych

Członek Rady Dzielnicy