Nowy podział Krakowa

Nowy podział Krakowa na obszary Systemu Informacji Miejskiej

Zakończył się proces wyznaczania obszarów Systemu Informacji Miejskiej (SIM), które od przyszłego roku mieszkańcy Krakowa będą mogli zobaczyć na tablicach ulicowych i informacji drogowej w ramach nowego SIM. W trakcie wyznaczania 125 obszarów przez urbanistów i geografów społecznych z Uniwersytetu Ekonomicznego wzięto pod uwagę m.in. wyniki konsultacji z mieszkańcami, którzy wskazali jak nazywają okolicę swojego zamieszkania – ponad 2/3 mieszkańców używa innej nazwy niż nazwa dzielnicy.

Nadrzędnym założeniem wyznaczania granic obszarów SIM było pokrywanie się z granicami dzielnic samorządowych. Podczas wyznaczania obszarów SIM istotna była także kontynuacja koncepcji jednostek urbanistycznych wyznaczonych w planach ogólnych Krakowa z 1988 i 1994 roku oraz bazowanie na innych, historycznych podziałach miasta. Ponadto ustalono, że granice obszarów SIM powinny przebiegać m.in. wzdłuż osi ulic i węzłów drogowych oraz linii i węzłów kolejowych, a także osi rzek i potoków. Ostatecznie uzyskano przebieg granic 125 obszarów SIM. Więcej informacji o podziale na obszary SIM, w tym pełną ekspertyzę oraz interaktywną mapę obszarów z ich nazwą, opisem oraz numerem, znaleźć można na stronie www.ztp.krakow.pl/system-informacji-miejskiej/obszary-sim . Dzielnica III Prądnik Czerwony podzielona została na trzy obszary SIM: III.1 – Prądnik Czerwony, III.2 – Rakowice i III.3 – Olsza. W przypadku uwag dotyczących wyników zaprezentowanego podziału SIM Zarząd Transportu Publicznego prosi o kontakt mailowy do dnia 20 grudnia pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyznaczenie obszarów SIM wiąże się z jedną z podstawowych zasad Systemu Informacji Miejskiej jaką jest funkcja informacyjna i kierunkowa. Dla użytkowników SIM ważne jest uzyskanie konkretnej informacji o miejscu, w którym się znajduje lub do którego się udaje. Takie wyniki dla próby ponad 2 tys. respondentów uzyskano podczas konsultacji on-line w listopadzie br. Wówczas mieszkańcy zapytani zostali o to, jakich nazw używają do określenia okolicy swojego miejsca zamieszkania. Ponad 2/3 mieszkańców wskazało nazwę inną niż nazwa dzielnicy samorządowej Wyniki ankiety dostępne są na stronie https://gmk.maps.arcgis.com/apps/dashboards/938ee8b67b5441b1a1852051a0a4f636 . Każda kropka na mapie to jedna odpowiedź – czarne kropki oznaczają tych, którzy wskazali, że do opisu okolicy zamieszkania używają nazwy dzielnicy samorządowej, kropki kolorowe oznaczają pozostałe nazwy.

Obszary SIM planowane są do umieszczenia na tablicach informacji drogowej, ale także na tablicach z nazwami ulic, dla określenia w jakiej okolicy się znajdujemy. Pierwotnie tablice ulicowe miały zawierać informacje o dzielnicy samorządowej, a dodatkowo informację o obszarze SIM w historycznym centrum miasta. Opcja z dwiema nazwami w całym mieście na tablicach ulicowych i nazwą dzielnicy na tablicach adresowych była wskazywana najczęściej przez Rady Dzielnic – na pierwszym miejscu wskazało ją 9 z 16 dzielnic, które wzięły udział w spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami ZTP we wrześniu br. Na drugim miejscu 5 dzielnic wskazało opcję z samą nazwą dzielnicy samorządowej na tablicy ulicowej i adresowej, a jedna z samą nazwą obszaru SIM na obu tablicach. Radni dzielnicowi motywowali swoje wybory głównie chęcią przyzwyczajania mieszkańców do nazw dzielnic.

Kwestia ta została omówiona z ekspertami w zakresie projektowania systemów informacji miejskiej i uznano, że umieszczanie prócz nazwy ulicy także nazwy dzielnicy i obszaru SIM wprowadzi przesyt informacji, a ponadto wpłynie na niepotrzebne wydłużanie tablic. Zaproponowali oni kompromis, który łączy zdanie mieszkańców utożsamiających się z mniejszymi obszarami (obszarami SIM), nadrzędną funkcję informacyjną i kierunkową SIM, a także zdanie Radnych. Planuje się zatem, by celem umacniania wiedzy mieszkańców o dzielnicach samorządowych ich nazwy pozostały na tablicach adresowych, dzięki czemu mieszkańcy będą mieć informację, w której dzielnicy znajduje się ich budynek. Na tablicach ulicowych planuje się jednak umieszczenie nazw obszarów SIM identyfikujących lepiej przestrzeń, a same tablice ulicowe byłyby związane z informacją kierunkową pojawiającą się na tablicach dla ruchu kołowego, tzn. tablice informacji dla ruchu kołowego będą prowadzić do obszaru, a informacja o tym, że jesteśmy w danym obszarze byłaby widoczna na tablicach z nazwami ulic.

Poniżej wizualizacja opisanych wyżej trzech podstawowych komponentów nowego SIM z planowanymi do umieszczenia na nich nazwami obszarów SIM. W 2022 r. rozpocznie się wdrażanie oznakowania drogowego, a także sukcesywna wymiana oznakowania z nazwami ulic.

Dzielnica
Edukacja
Bezpieczeństwo
Budżet Obywatelski
Infrastruktura
Kultura
Tereny zielone
Sport i rekreacja