Drugie życie roślin

Drugie życie roślin

Jak upiększyć swoje otoczeni – akcja „Drugie życie roślin”

W Śródmieściu, ale trochę z dala od wielkomiejskiego ruchu, przy ul. Ułanów 9, znajduje się Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji. Wokół budynku, przyciągającego wzrok swoją oryginalną elewacją, rozciągają się wspaniale utrzymane tereny zieleni, kojarzące się bardziej z parkiem niż z otoczeniem placówki oświatowej. Zawdzięczamy je przede wszystkim naszym uczniom kształcącym się w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz technik ogrodnik, którzy wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych wykorzystują w trakcie zajęć praktycznych prowadzonych na terenach przyległych do Szkoły.

Zawód ogrodnik nie należy dziś do bardzo popularnych, być może dlatego, że wiele osób uważa, iż specjalistyczne przygotowanie teoretyczne nie jest potrzebne, aby założyć wokół domu trawnik, na którym można rozłożyć leżak, czy zagospodarować balkon, aby różnił się od innych. Są jednak i takie osoby, które chciałyby upiększyć swoje otoczenie, ale nie wiedzą, jak to zrobić, lub takie – które nie są w pełni zadowolone ze swoich dotychczasowych dokonań. Dla tych osób, uczniowie kształcący się w zawodzie technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu oraz ich pedagodzy zorganizowali akcję „Drugie życie roślin”, nad którą patronat objęła Rada Dzielnicy III.

Zapraszamy do naszej szkoły 27.04.2022, 18.05.2022 oraz 25.05 2022 (od godziny 12.00 do 14.00). Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz uczniowie kształcący się w zawodzie technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu powiedzą, co dolega roślinom,zaproponują aranżacje balkonowe, pokażą, jak sadzić rośliny w skrzynkach balkonowych lub donicach, udzielą odpowiedzi na wszelkiego typu pytania.

Osoby, które odwiedzą naszą szkołę będą mieć okazję nie tylko wzbogacić swoją wiedzę o wiadomości z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Będą mogły również poznać szkołę, która od lat w środowisku kojarzona jest przede wszystkim jako „Meliorek”, a obecnie kształci aż w sześciu zawodach na poziomie technikum, oprócz dwóch wspomnianych powyżej, także w zawodach: technik reklamy, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik inżynierii środowiska i melioracji, a także, na poziomie szkoły branżowej w zawodzie fryzjer.

Dzielnica
Edukacja
Bezpieczeństwo
Budżet Obywatelski
Infrastruktura
Kultura
Tereny zielone
Sport i rekreacja