Spotkanie w sprawie Jeżowego Parku Kieszonkowego

Spotkanie w sprawie Jeżowego Parku Kieszonkowego

W związku z uwagami Mieszkańców odnośnie niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania ławek w nowo oddanym Jeżowym Parku Kieszonkowym przy ulicy Miechowity (nocne hałasy, dewastacja ławek) zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Olszy, a szczególnie zamieszkałych przy ul. Miechowity, Stanisława Ze Skalbmierza, Bohaterów Wietnamu i Młyńskiej, na terenowe posiedzenie połączonych Komisji Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Spotkanie odbędzie się w środę 5 października 2022 r. o godzinie 17:00 w Jeżowym Parku Kieszonkowym przy ul. Miechowity.

Udział w spotkaniu wezmą m.in.
przedstawiciele Komisji Budżetu Obywatelskiego i Dialogu Społecznego, Komisji ds. Terenów Zielonych oraz Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony;
przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej, Straży Miejskiej oraz Policji.

Spotkanie ma charakter otwarty, a jego celem będzie ustalenie sytuacji parku oraz możliwych do realizacji kroków, mających na celu poprawę sytuacji.

Dzielnica
Edukacja
Bezpieczeństwo
Budżet Obywatelski
Infrastruktura
Kultura
Tereny zielone
Sport i rekreacja