Komisja ds. Terenów Zielonych

Zadania Komisji:

  1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  2. Inicjowanie działań związanych z tworzeniem nowych terenów zielonych.
  3. Inicjowanie działań związanych z ochroną terenów zielonych.
  4. Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji.

Skład Komisji: