Komisja Edukacji

Zadania Komisji:

  1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  2. Współpraca z placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi z terenu Dzielnicy III oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność oświatową.
  3. Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę a obejmujących zakres działania Komisji.
  4. Inicjowanie imprez edukacyjnych na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Skład komisji