Komisja Kultury

Zadania Komisji:

  1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  2. Współpraca z instytucjami kultury oraz innymi organizacjami działającymi w zakresie upowszechniania kultury.
  3. Inicjowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych.
  4. Działanie na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Skład Komisji: