Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

Zadania Komisji:

 1. Współpraca z Policją, Strażą Miejską Miasta Krakowa, Państwową Strażą Pożarną i jednostkami OSP oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 2. Realizacja zadania pn. "Bezpieczny Kraków" w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa.
 3. Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji.
 4. Inicjowanie konkursów dot. zakresu działania Komisji.

Skład Komisji:

 • Stanisław Skrzyński - Przewodniczący
 • Anna Bałdyga
 • Marcin Borek
 • Mateusz Drożdż
 • Franciszek Kasznik
 • Anna Krawczyk – Gorbatiuk
 • Marcin Smolski
 • Karol Ślęczek
 • Paweł Wójcik
 • Henryk Wypych