Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

Zadania Komisji:

  1. Współpraca z Policją, Strażą Miejską Miasta Krakowa, Państwową Strażą Pożarną i jednostkami OSP oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  2. Realizacja zadania pn. "Bezpieczny Kraków" w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa.
  3. Czuwanie nad realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę obejmujących zakres działania Komisji.
  4. Inicjowanie konkursów dot. zakresu działania Komisji.

Skład Komisji: