Posiedzenie Komisji Infrastruktury - 7.12.2022

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy III
Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym:
7 grudnia 2022 r. (w środę) o godzinie 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Skrzyński