Posiedzenie Komisji Kultury - 15.11.2022

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zwołuję posiedzenie Komisji Kultury Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony , które odbędzie się w dniu 15.11.2022 r o godz. 17:15 w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie..

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia i komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Kultury

 Henryk Redkiewicz.