Posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego - 7.12.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z przyjętym porządkiem na rok 2022, zwołuję posiedzenie Komisji
Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony
 
na: 7 grudnia 2022 (środa) o godzinie 18:30
 
w trybie stacjonarnym, w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
3. Głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej dostawienia nowych koszy na terenie Dzielnicy.
4. Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
7. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Komisji
Michał Stachyra