Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Mieszkalnictwa - 13.12.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję 38 posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się

 
13.12.2022 r. (środa) o godz. 17.30
 
w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Wybór protokolanta, głosowanie
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji
6. Informacja o kolejnej wycieczce mieszkańców Dzielnicy do Golkowic
7. Sprawy bieżące
8. Oświadczenia i komunikaty
9. Zamknięcie posiedzenia
 
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Radoń