Posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Dialogu Społecznego - 20.06.23

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym:

20 czerwca 2023 r. (wtorek) o godzinie 17:30

w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy bieżące.
4. Podjęcie uchwał
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Anna Bałdyga