Posiedzenie Komisji ds. Terenów Zielonych - 07.06.2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji ds. Terenów Zielonych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym:

07 czerwca2023 r. (środa) o godzinie 19:15

W siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji ds. Terenów Zielonych
Monika Kaczmarczyk