Posiedzenie Komisji Edukacji - 24.01.2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję w trybie zwykłym posiedzenie Komisji Edukacji Rady Dzielnicy
III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym:

24.01.2023 r. (wtorek)
o godz. 17.30

w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy bieżące- podsumowanie spotkania z dyrektorkami przedszkoli
4. Oświadczenia i komunikaty
5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Janiec