Posiedzenie Komisji Kultury - 23.02.2023

Szanowni Państwo,
  
Uprzejmie informuję, że zwołuję posiedzenie 37 Komisji Kultury - Rady Dzielnicy  III Prądnik Czerwony w dniu 23 lutego 2023 r.  o godz.  18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy III ul. Naczelna 12

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Stwierdzenia quorum i otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
5. Sprawy bieżące.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Kultury
Henryk Redkiewicz.