Posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego - 08.03.2023

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, iż, zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na:

8 marca 2023 (środa) o godzinie 18:30

w trybie stacjonarnym, w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
3. Sprawy bieżące.
4. Oświadczenia i komunikaty.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Michał Stachyra