Posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego - 11.01.2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż, zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

na:

11 stycznia 2023 (środa)
o godzinie 18:30

w trybie stacjonarnym, w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
3. Głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym koszy na śmieci przy paczkomatach.
4. Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Michał Stachyra