Posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego - 11.10.2023

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż, zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na:

11 października (środa) o godzinie 18:30

w trybie stacjonarnym, w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Głosowanie nad projektem uchwały w/s zintensyfikowania działań Policji i Straży Miejskiej przy ul. Reduta.
3. Głosowanie nad projektem uchwały w/s zintensyfikowania działań Policji i Straży Miejskiej na ulicach na których budowana jest linia tramwajowa KST, etap IV
4. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
5. Sprawy bieżące.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Michał Stachyra