Posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego - 5.04.2023

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż, zwołuję posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony 

na: 5 kwietnia 2023 (środa)  o godzinie 18:30 

w trybie stacjonarnym, w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi – nowym dowództwem III Komisariatu Policji  w Krakowie

3. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.

4. Sprawy bieżące. 

5. Oświadczenia i komunikaty.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Michał Stachyra