Posiedzenie Komisji Promocji, Informacji i Łączności z Mieszkańcami - 16.11.2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Promocji, Informacji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym:

16 listopada 2023 r. (czwartek) o godzinie 18:30

w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Paweł Wójcik