Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27.02.2023

Szanowni Państwo,

 
Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym:
 
27 lutego 2023 r.
o godzinie 18:00
 
w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie spraw wniesionych pod obrady Komisji przez Zarząd i Członków Komisji.
4.Oświadczenia i komunikaty.
5. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Komisji
Franciszek Kasznik