Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 7.06.2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym:

7 czerwca 2023 r. o godzinie 18:00

w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-416 Kraków.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie spraw wniesionych pod obrady Komisji przez Zarząd i Członków Komisji.
4.Oświadczenia i komunikaty.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Franciszek Kasznik