Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Mieszkalnictwa - 20.06.23

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuje, iż zwołuje 40 posiedzenie Komisji Zdrowia,Spraw Społecznych oraz Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony,które odbędzie się w trybie
stacjonarnym:

20 czerwca 2023 r. /wtorek/ o godz. 17:30


w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony , przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Wybór protokolanta, głosowanie
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji
6. Klub Samopomocy - Specjalistyczny
7. Sprawy bieżące
8. Oświadczenia i komunikaty
9. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Radoń