Sesja nr LIV - 20.06.2023

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr LIV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony  zwołanej na dzień 20 czerwca 2023 r. o godz. 18.00  przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie opinii opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego za murem wzdłuż ul. Lublańskiej na odciknu od ul. Jasnorzewskiej do ul. Combrowej – druk nr 527.
  4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2023 – druk nr 528.
  5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyboru zadań w zakresie robót budowlanych przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach na terenie Dzielnicy III Prądnik CZerwony, których prowadzenie stanowi zadanie własne gminy – druk nr 529.
  6. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.
  7. Oświadczenia i komunikaty.
  8. Zamknięcie obrad.

Pobież pliki:

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr LIV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 29 czerwca 2023 r.

Projekt uchwały Zarządu w sprawie opinii opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego za murem wzdłuż ul. Lublańskiej na odciknu od ul. Jasnorzewskiej do ul. Combrowej – druk nr 527.

Projekt uchwały Zarządu w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2023 – druk nr 528.

Projekt uchwały Zarządu w sprawie wyboru zadań w zakresie robót budowlanych przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach na terenie Dzielnicy III Prądnik CZerwony, których prowadzenie stanowi zadanie własne gminy – druk nr 529.