Sesja numer XLIX - 24.01.2023

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XLIX Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 24 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

1. Stwierdzenie quorum i otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej prognozy finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony do realizacji w latach 2022-2023 - druk nr 480.
4. Projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie koszy na śmieci przy paczkomatach - druk nr 481.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad.

 

Pobierz pliki:

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XLIX Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 24 stycznia 2023 r.

Projekt uchwały Zarządu w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej prognozy finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony do realizacji w latach 2022-2023 - druk nr 480.

Projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie koszy na śmieci przy paczkomatach - druk nr 481.