Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 10.04.2024

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż zwołuję w trybie zwykłym trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 10 kwietnia 2024r. (w środę) o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony ul. Naczelna 12 w Krakowie.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
4 Sprawy bieżące.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Skrzyński