Posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego - 26.03.2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję w trybie zwykłym 2 posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które
odbędzie się w trybie stacjonarnym: 26 marzec 2024 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Sprawy bieżące
4. Oświadczenia i komunikaty
5. Zamknięcie posiedzenia.

Maciej Kalemba
Przewodniczący Komisji