Posiedzenie Komisji ds. Terenów Zielonych - 8.04.2024

Szanowni Państwo,

Zwołuję w trybie zwykłym 3 posiedzenie Komisji ds.Terenów Zielonych, które odbędzie sie w terenie w dniu 08.04.2024r./poniedziałek/ o godz.16.30.
Miejsce spotkania: Ogród " Dąb Celarowski" obok bloku Celarowska 30. W spotkaniu wezmą też udział mieszkańcy Osiedla Wiśniowa.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia,powitanie przybyłych gości.
2.Przyjecie porządku obrad.
3.Sprawy bieżace.
4.Oświadczenia i komunikaty.
5.Dyskusja.
6.Spacer po Bulwarach Białuchy od ul.Wileńskiej do al.29 Listopada.
7.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji ds.Terenów Zielonych

Anna Wantuch