Posiedzenie Komisji Edukacji - 20.03.2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję w trybie zwykłym 2 posiedzenie Komisji Edukacji Rady
Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym:

20 marca 2024 -środa o godz. 18.30

w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia
2.Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy bieżące;
4. Oświadczenia i komunikaty
5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Janiec